گریل فست فود هفده یکی از به روزترین برندهای پیرو فست فود ایران با بیش از  پنج شعبه در کشور است.

عطا کورپوریشن در کلیه زمینه ها ی برند گریل فست فود هفده خدمات رسانی می کند. برخی از این خدمات عبارتند از: خدمات بازرگانی، خدمات مدیریت، خدمات برند و بازاریابی و خدمات مالی.

2 1 4 3