عطا کورپوریشن در صنعت فست فود ایران شرکتی شناخت شده با بیش از ده سال تجربه است.

(بیشتر…)

کلیه خدمات بازرگانی مربوط به شعب تحت نظارت عطا کورپوریشن به صورت تخصصی، علمی و با استانداردهای بین المللی صورت می گیرد.

(بیشتر…)

عطا کورپوریشن تمامی خدمات مدیریتی شعب را به صورت علمی و مختص هر برند و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می دهد.

(بیشتر…)

تیم برندسازی و بازاریابی عطا کورپوریشن تمامی خدمات برندسازی و بازاریابی برندهای زیر مجموعه شرکت را بر اساس استانداردهای روز دنیا و به صورت کاملاً علمی و منحصر به هر برند انجام می دهند.
(بیشتر…)

تیم های تخصصی راه اندازی عطا کورپوریشن، کلیه خدمات مربوط به راه اندازی را بر اساس استانداردهای بین المللی برای برند های تحت نظارت شرکت انجام می دهند.
(بیشتر…)